Vides aizstāvji lūguši Dombrovski iestāties par ES Putnu un Biotopu direktīvas negrozīšanu

FOTO: AFP/LETA

Vides un dzīvnieku aizsardzību pārstāvošās organizācijas ir nosūtījušas vēstuli Eiropas Komisijas (EK) viceprezidentam Valdim Dombrovskim (V), lūdzot viņu iestāties par Putnu un Biotopu direktīvas negrozīšanu.

Vēstulē Dombrovskim Latvijas Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība vērš uzmanību, ka drīzumā ir gaidāmas diskusijas par šīm direktīvām, kas varētu būt izšķirošas Eiropas Savienības (ES) dabai un iedzīvotājiem. Ja direktīvas tiks grozītas, tas bremzēs bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apturēšanu, ko paredz ANO noteiktie mērķi par ilgtspējīgu attīstību 2030.gadam.

Organizācijas skaidro, ka direktīvas ir kā pamatakmens ES centieniem apturēt dabas daudzveidības samazināšanos. Uz direktīvu pamata izveidotais dabas teritoriju tīkls «Natura 2000» kļuvis par lielāko īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklu pasaulē. Tāpat no šīm direktīvām ieguvumi ir ne tikai dabai, bet arī iedzīvotāju ekonomiskajai labklājībai, kas ir atkarīga no dabas sniegtajiem pakalpojumiem. «Tiek lēsts, ka ekonomiskie ieguvumi no «Natura 2000» tīkla ir ap 200-300 miljardiem eiro gadā. Tūrisma un rekreācijas aktivitātes, kas saistītas ar «Natura 2000» vietām, nodrošina 4,5-8 miljonus darbvietu,» teikts vēstulē.

Dabas daudzveidībai ES gan esot tendence samazināties, jo direktīvas nacionālā līmenī netiek ieviestas pilnībā un tā vietā tiek atbalstīta neilgtspējīga lauksaimniecība un infrastruktūras attīstība, norāda vēstules autori.

Dombrovskis tiek aicināts iestāties par abu direktīvu saglabāšanu, galveno uzmanību koncentrējot uz direktīvu īstenošanu un cīņu ar neilgtspējīgu lauksaimniecību un postošu infrastruktūras attīstību.

Latvijas Dabas fonds norāda, ka vēl šogad EK plānojusi publicēt Putnu un Biotopu direktīvas atbilstības izvērtējuma rezultātus, un pēc šīs publikācijas paredzamas diskusijas par direktīvām, kā arī iespējami mēģinājumi veikt tajās izmaiņas.

Uz augšu