Gandrīz pusei pasaules pērtiķu sugu draud izzušana video

Mežu izciršanas un intensīvu medību dēļ gandrīz pusei pasaules pērtiķu sugu, tostarp lielajiem cilvēkveidīgajiem pērtiķiem, draud izzušana, liecina otrdien publiskots starptautisks ziņojums.

"Mūsu rīcībā ir dati, kas liecina, ka situācija ir daudz nopietnāka, nekā domāts līdz šim," sacījis organizācijas "Conservation International" prezidents un Starptautiskās Dabas aizsardzības savienības primātu speciālistu grupas vadītājs Rasels Mitermeiers. Šī savienība apvieno pasaules valstu valdību un vides aizsardzības organizāciju pārstāvjus un zinātniekus.

Saskaņā ar jaunākā ziņojuma datiem izzušanas riskam pakļauti 48% no 634 zināmajām primātu sugām un pasugām, kas ietver tādus cilvēka tuvākos radiniekus kā šimpanzes, orangutanus, gibonus un lemurus.

Iepriekšējā ziņojumā, kas tika izstrādāts pirms pieciem gadiem, izmantojot atšķirīgus kritērijus, par apdraudētām atzītas tikai 39% primātu sugu.

Kā divi galvenie draudu cēloņi jaunākajā ziņojumā norādīta vides degradācija tropisko mežu dedzināšanas un izciršanas dēļ, kā arī medības pērtiķu gaļas iegūšanai.

Dažām lielo pērtiķu sugām vārda tiešā nozīmē "draud izredzes tikt apēstām", norāda ziņojuma autori. "Gorillu, šimpanžu un citu sugu pērtiķu gaļa dažās Āfrikas valstīs tiek vērtēta augstāk par liellopa un vistas gaļu vai zivīm," Mitermeiers pastāstījis ziņu aģentūrai "Reuters".

Viņš pievērsis uzmanību apstāklim, ka mežu izzušana ir izdevīga malumedniekiem. Ierīkojot ceļus, lai izvestu kokmateriālus, un dedzinot līdumus, pērtiķu gaļas tīkotājiem paveras lielākas iespējas nokļūt vietās, kuras viņiem līdz šim nav bijušas pieejamas.

Vissliktākajā situācijā primāti ir Āzijā, kur apdraudētas 71% sugu, savukārt Āfrikā izzušanas briesmas draud 37% sugu.

Dienvidaustrumāzijā iedzīvotāju blīvums ir lielāks nekā Āfrikā, tāpēc orangutanu, gibonu un citu pērtiķu sugu dzīves vide kļūst aizvien sadrumstalotāka. Pērtiķu apdraudētību vēl vairāk palielina augošais pieprasījums pēc eksotiskiem mājdzīvniekiem un ķīniešu pastiprinātā interese par Austrumu medicīnas līdzekļiem.

Uzskatāmības labad Mitermeiers aicinājis iedomāties, ka pilnīgi visi 25 apdraudētāko pasaules pērtiķu sugu īpatņi tiktu sasēdināti futbola stadiona skatītāju vietās. "Domāju, ka viņi neaizņemtu visu stadionu," sacījis zinātnieks.

Tomēr līdztekus drūmajām prognozēm pētnieki norāda arī uz dažām cerīgām tendencēm, piemēram, Brazīlijā attiecībā uz divu sugu pērtiķiem nopietnu dabas aizsardzības pasākumu rezultātā draudu līmenis šai ziņojumā salīdzinājumā ar iepriekšējo samazinājies.

"Nav šaubu, ka mēs varam uzvarēt šai cīņā," uzsvēris Mitermeiers, piebilzdams, ka primātiem nāks par labu arī centieni bremzēt mežu izzušanu, kas vērsti uz globālo klimata pārmaiņu apturēšanu.

Zinātnieks uzskata, ka turpmākajos piecos gados primātu aizsardzībai būtu atvēlami vairāk nekā 100 miljoni dolāru gadā, kamēr pašlaik šī summa nesasniedz 10 miljonus. Būtu vēlams arī palielināt sabiedrības interesi par primātiem, dodot tūristiem iespēju pavērot lemurus, paviānus vai gibonus.

Uz augšu