Ūdenstilpju tīrīšana Lielajā talkā jāsaskaņo ar VVD

FOTO: LETA

Ūdenstilpju tīrīšana, tostarp lielās Lielās talkas laikā 25.aprīlī, ir jāsaskaņo ar Valsts vides dienestu (VVD), informēja dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Jūlija Ņikitina.

Dienests atzīst, ka peldošu atkritumu, koku, akmeņu un citu priekšmetu izvākšana no ūdens pēc pavasara paliem, kad tie noskaloti no pieguļošajām platībām un vēl nav saistīti ar grunti, ne vienmēr paredz tehnisko noteikumu saņemšanu. Tomēr katrā gadījumā ir nepieciešams elektroniski vai telefoniski savlaicīgi informēt tuvāko VVD reģionālo vides pārvaldi par šādu darbu plānošanu.

Dienests norāda, ka nereti upes un ezeri atrodas aizsargājamās dabas teritorijās ar īpašu statusu un noteikumiem, kā arī citiem ierobežojumiem to apsaimniekošanā. Tāpat ūdensobjektu krastos atrodas aizsargājami biotopi un no 1.marta līdz pat jūnijam spēkā ir pavasara zivju nārsta liegumi, kas būtiski ierobežo darbību uz ūdeņiem.

Uz augšu
Back