Stingrāki izplūdes gāzu ierobežojumi kravas mikroautobusiem

Saskaņā ar otrdien Eiropas Parlamentā (EP) atbalstītajiem regulas grozījumiem no 2020. gada Eiropas Savienībā (ES) pieļaujamo oglekļa dioksīda (CO2) izmešu apjoms vieglajiem kravas automobiļiem samazināts uz 147 g/km (no pašreizējiem 203 g/km), aģentūru BNS informēja Eiroparlamenta preses dienestā.

Noteikumi, kuriem neoficiāli jau piekrituši arī ES dalībvalstu ministri, prasa arī ieviest uzticamākas oglekļa izmešu mērīšanas metodes.

«Apstiprinātie noteikumi ir sarežģītu likumdošanas sarunu rezultāts. Esmu gandarīts, ka nepadevāmies spiedienam noteikt mazāk stingras CO2 mazināšanas prasības. Vieglo komercpārvadājumu transportlīdzekļu «mūžs» ir ilgāks nekā pasažieru automobiļiem, tāpēc ir svarīgi ievērot šodien noteiktos robežlielumus,» norādīja par EP priekšlikumu izstrādi atbildīgais deputāts Holgers Krāmers no Vācijas.

Jaunos noteikumus deputāti atbalstīja ar 552 balsīm, 110 balsojot pret un 12 atturoties.

Autoparka vidējie oglekļa dioksīda izmeši 2020. gadā nedrīkstēs pārsniegt 147g/km no automobiļa. Tas attieksies uz visiem ES reģistrētu uzņēmumu ražotiem kravas automobiļiem svarā līdz 2,610 tonnām bez kravas un 3,5 tonnām ar kravu, un tas būs jāievēro ražotājiem, kas saražo vairāk par 1000 transportlīdzekļiem gadā.

Tādējādi automobiļu ražotājiem, kas vēlēsies izvairīties no tiesību aktā noteiktajām sankcijām, līdz 2020. gadam būs jāsaražo pietiekami daudz vidi nepiesārņojošu transportlīdzekļu, lai līdzsvarotu izmešus, ko rada pašlaik un agrāk ražotie transportlīdzekļi viņu autoparkā, lai 2020. gadā autoparka vidējie oglekļa dioksīda izmeši nepārsniegtu 147 g/km.

Lai nodrošinātu šo mērķu sasniegšanu, ražotāji var izmantot pašlaik spēkā esošo «superkredītu» sistēmu, kas izveidota jaunu CO2 emisiju samazināšanas tehnoloģiju izstrādei. Superkredītus šajā jomā piešķir par katru jauno vieglo kravas automobili, kura CO2 izmeši ir mazāki nekā 50g/km. Šīs sistēmas darbība, saskaņā ar otrdien apstiprinātajiem noteikumiem, beigsies 2018. gadā un netiks atjaunota.

Noteikumos arī norādīts uz nepilnībām pašreizējās ekoloģisko raksturlielumu mērīšanas metodēs, kas ražotājiem ļauj uzrādīt realitātē praktiski neiespējamus enerģijas patēriņa un izmešu rādītājus. Deputāti prasa pašlaik noteikto testēšanas metodi pēc iespējas ātrāk aizvietot ar jauno ANO izstrādāto vieglajiem transportlīdzekļiem paredzēto pasaules mēroga testa procedūru. Likumdošanas sarunās deputātiem izdevās panākt prasību šo jauno procedūru pēc iespējas ātrāk iekļaut ES tiesību aktos.

Uz augšu