Zinātnieku grupa: saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem globāla sasilšana nav problēma

50 zinātnieki, kas apvienojušies zem nosaukuma «Klimata pārmaiņu starptautiskā nevalstiskā padome» (NIPCC), pēc vairāku tūkstošu pētījumu caurskatīšanas secinājuši, ka globāla sasilšana un oglekļa dioksīda koncentrācijas pieaugums atmosfērā nav aktuāla problēma, liecina šonedēļ publiskotais NIPCC pārskats.

NIPCC izveidota kā alternatīva Apvienoto Nāciju Organizācijas Klimata pārmaiņu starpvaldību padomei (IPCC), kas tuvāko nedēļu laikā publicēs daļu no sava pārskata par klimata izmaiņām. Sagaidāms, ka tajā atkārtoti tiks uzsvērts, ka globāla sasilšana ir liela problēma, kuru izraisījusi cilvēces saimnieciskā darbība - aizvien pieaugošas siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisijas.

Savukārt NIPCC uzsver, ka nav pietiekamu pierādījumu, kas apliecinātu hipotēzi par cilvēces izraisītu globālu sasilšanu, un ka pēdējo gadu pētījumos iegūtie dati arvien vairāk sliecas pret šo hipotēzi.

Saskaņā ar NIPCC publicēto pārskatu pēdējos 16 gados globālā vidējā gaisa temperatūra bijusi stabila, kas neatbilst iepriekšējām IPCC prognozēm. NIPCC arī noraida IPCC izteikto apgalvojumu, ka globālās vidējās gaisa temperatūras palielināšanās par diviem grādiem izraisītu neatgriezenisku katastrofu. NIPCC uzsver, ka šādas izmaiņas iekļautos dabisku variāciju robežās un globālas sasilšanas radītie pozitīvie efekti nebūtu mazāki par negatīvajām sekām, turklāt nav pierādījumu, ka globāla sasilšana pasaulei radītu vairāk problēmu nekā atdzišana.

NIPCC pārskatā pausts viedoklis, ka tuvākajās desmitgadēs saistībā ar novēroto un arī turpmāk prognozēto Saules aktivitātes samazināšanos globāla atdzišana ir ticamāka par sasilšanu.

NIPCC kritizē IPCC, apsūdzot to nezinātniskā pieejā un politiskā darbībā. Klimata pārmaiņu starptautiskā nevalstiskā padome uzskata, ka Klimata pārmaiņu starpvaldību padome ir vairāk politiska nekā zinātniska un ka tā faktus cenšas pieskaņot hipotēzei par cilvēces izraisītu globālu sasilšanu, kas ir pretrunā vispārpieņemtajām zinātniskajām metodēm.

Savukārt NIPCC saņēmusi kritiku par faktu safabricēšanu un cilvēku maldināšanu. NIPCC pārstāv mazākuma viedokli - nospiedošais vairākums pasaules zinātnieku atbalsta hipotēzi par cilvēces izraisītu vai veicinātu globālu sasilšanu, kas var radīt katastrofālas sekas.

Tomēr arī starptautiski respektētas organizācijas, tajā skaitā Lielbritānijas meteoroloģijas dienests «Met Office», atzīst, ka dati par pēdējiem 15-17 gadiem neuzrāda būtisku globālu sasilšanu, lai gan oglekļa dioksīda pieaugums atmosfērā nav mazinājies, un tas ir pretrunā ar agrākajām prognozēm un ar globālās sasilšanas hipotēzi.

Reaģējot uz jaunākajiem datiem, IPCC savā pārskatā, kas būs jau piektais šāda veida ziņojums un pilnībā tiks pabeigts tikai nākamgad, izklāstīs piezemētākas prognozes par globālās sasilšanas draudiem, vienlaicīgi uzsverot, ka cilvēces saimnieciskā darbība izraisa globālu sasilšanu un ka nepieciešams rīkoties, lai to ierobežotu, liecina plašsaziņas līdzekļos publicētā noplūdinātā informācija.

Uz augšu
Back