Nepiekrīt plāniem izcirst Lielmežu

Jaunpiebalgas novada domes sēdē pirmdien asi diskutēja par meža izciršanu. Gan iedzīvotāji, gan novada dome neatbalsta AS "Latvijas Valsts meži" plānus nākamajā gadā izcirst apmēram 300 hektāru lielu platību Lielmeža masīvā.

Jaunpiebalgas novada dome uz sēdi, kuru kuplā skaitā apmeklēja arī iedzīvotāji, bija uzaicinājusi gan akciju sabiedrības "Latvijas Valsts meži" (LVM), gan Valsts meža dienesta un Zemkopības ministrijas pārstāvjus. Domes sēdē tika pieņemts lēmums neapstiprināt LVM meža apsaimniekošanas plānu, kurā paredzēta apjomīgā ciršana Lielmežā. Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs skaidro, ka ciršanas apjoms ir pārāk liels un darbi plānotajās platībās būtu jāsadala vairāku gadu periodā. Dome aicinās LVM iesniegt koksnes izvešanas plānu, tai skaitā skaidrus plānus un shēmas par satiksmes plūsmu. Jaunpiebalgas domes deputāti uzskata, ka nepieciešams ciršanas ietekmes uz vidi novērtējums, kā arī neatkarīga vides eksperta atzinums par biotopiem mežā. Pagaidām gan nav zināms, kā meža apsaimniekošanas plānus ietekmēs šis domes lēmums.

Jau maija beigās "Vides biedrība "Krūzes"" informēja sabiedrību par Jaunpiebalgas un apkārtējo pagastu iedzīvotāju attieksmi pret Lielmeža un citu meža platību izciršanu Latvijā. Vēstulē uzsvērts: "Mežs nav tikai koksne. Tam ir citas plašākas un nozīmīgākas vērtības. Pareizi apsaimniekots mežs taču būtu garants dabas līdzsvara un dažādu citu cilvēces vajadzību nodrošināšanai." Vēstuli, kurā izteikts pieprasījums pēc ekoloģisko un sociālo vērtību izvērtējuma dabā visam Lielmeža masīvam, prasība izvērtēt koku ciršanas apjoma izvērtējumu, kā arī citas prasības, parakstīja vairāk nekā 200 iedzīvotāju.

Tikšanās laikā LVM Rietum vidzemes mežsaimniecības izpilddirektorsVilmārs Katkovskis skaidroja, ka kopumā Lielmežs aizņem vairāk nekā 2600 hektāru. Ir platības, kurās mežsaimnieciskā darbība ir aizliegta vai arī ierobežota vides aizsardzības aspektu dēļ. Izvērtējot audzes, secināts, ka 744 hektāri atbilst ciršanas vecumam, bet ciršana ieplānota apmēram 300 hektāros. Pagaidām tie vēl ir tikai plāni, par kuriem iespējams diskutēt un kurus izvērtēs arī VMD.

LVM valdes loceklis Arnis Melnis uzsvēra: "Latvijā ir meža platības, kurās saimnieciskā darbība nav atļauta, bet saistībā ar ciršanu Lielmežā runa ir tikai par saimnieciskajām meža platībām, kurās mums ir uzdevums īstenot mežsaimniecību, tai skaitā audzēt un ražot koksni. Koku ciršana ir jūtīgs jautājums. Tā vienmēr ir bijis un būs. Tā ir meža apsaimniekošanas cikla daļa, kas iedzīvotājiem vismazāk patīk. Tādēļ ir jāmeklē iespējas, kā vislabāk novākt ražu un kā mežu atjaunot, iestādīt."

LVM pārstāvju stāstītais un skaidrotais tomēr nenomierināja jaunpiebaldzēnus. Jāni un Andi Mājeniekus tāpat kā citus protesta vēstules parakstītājus interesēja, kā LVM nodrošinās ceļu apsaimniekošanu un kā ciršana ietekmēs privātos mežus, kas atrodas kaimiņos. Jaunpiebalgas iedzīvotāja Talita Rozenblate izteica vērtējumu: "LVM uz mežu skatās kā uz vietu, kur var saimniekot un racionāli ko iegūt, bet mežs ir ne tikai saimnieciskas darbības vieta. Mežu latvieši uztver arī kā kultūras sastāvdaļu. Tādēļ koku ciršana ir sāpīgs jautājums. Veicot saimniecisko darbību, būtiski ņemt vērā latviešu dzīvesveidu un meža kultūrvides vērtību. Ja tiks meklēts vidusceļš, veidosies arī sapratne."

Diskusija par Lielmežā cērtamajām platībām nav beigusies. Skaidrs, ka LVM plānu un Lielmeža apsaimniekošanas aktualitāte būs vēl ilgi.

Uz augšu