Pie Liepājas novērots neparasts, draudīgs "mākoņvāks"

Uz augšu